Jazyková verzia

Overenie domény

overiť, či je doména voľná

Hlavné menu

Rýchla navigácia

kde som: úvod > nápoveda > kategória e-maily > Filtrovanie SPAMU

Filtrovanie SPAMU

 

Nevyžiadaná pošta (SPAM), alebo Unsolicited Commercial Email (UCE), je problém súčasnej elektornickej komunikácie na internete a doposiaľ neexistuje 100% spôsob ako sa proti správam takéhoto typu účinne brániť.

Na mailových systémoch spoločnosti EuroNET Slovakia s.r.o. sú nasadené antispamové filtre (takisto aj antivírové filtre), ktoré takéto správy preskúmavajú. Filtre používajú sériu rôznych testov, ktoré prideľujú určité body. Tento bodový systém je potom použitý na hodnotenie SPAMu. Čím viac bodov správa získa, tým je vyššia pravdepodobnosť, že ide o SPAM.

Systém používa 3 bodové hranice (od najnižšieho počtu bodov po najvyšší), podľa ktorých sa rozhoduje akú akciu vykoná s danou správou.

 • 1. hranica - (default 1,5 bodu) - do hlavičiek mailu sú zanesené informácie o podozrení na SPAM ('X-Spam-Flag:' a 'X-Spam-Score:' hlavičky)
 • 2. hranica - (default 5 bodov) - pravdepodobne SPAM, systém modifikuje predmet správy - pridá reťazec *****SPAM***** a do hlavičiek emailu je pridaná hlavička 'X-Spam-Flag: YES'
 • 3. hranica - (default 10 bodov) - s istotou ide o SPAM, správa je zahodená, vymazaná na serveri

 

Na základe takéhoto "označkovania" (hlavne pri 2. hranici) si klienť môže ľahko filtrovať svoje emaily, prip. takéto emaily mazať.

Dôležité odporúčania:
 • Pri súčasnej situácii na internete sa upúšťa od používania schránok doménový kôš, kôli častému zneužívaniu na falšovanie adresy odosielatela. Preto namiesto používania takejto 'spádovej' schránky odporúčame vytvoriť potrebný počet samostatnách schránok, ktoré skutočne využívate príp. dodefinovať ľubovolné množstvo e-mail aliasov.
 • Ďalšia doplnková možnosť ako sa brániť, je používať SPF záznam v DNS zázname domény - viac info v článku čo je to SPF.
 • Ďalej odporúčame v boji proti SPAMu mať na doméne aktívnu ochranu GREYLISTING.
  Ochrana sa aktivuje v klientskej zóne v časti 'e-mail účty'.
V návodoch nižšie môžete nájsť ako nastaviť poštových klientov pre filtrovanie správ označených ako *****SPAM******

Ako bolo spomenuté vyššie systém používa bodový systém a 3 bodové úrovne. Tieto bodové úrovne si môžete sami nastavovať a meniť individuálne pre každú e-mail schránku zvlášť. Nastavenie AntiSPAM filtrov sa vykonáva v klientskej zóne.

Po prihlásení do klientskej zóny v časti e-mail účty sa pri každej e-mail schránke nachádza odkaz "antivír/antiSPAM filter: nastavenie". Pod touto možnosťou sa nachádza nastavenie pre AntiSPAM/Antivír filtre, v ktorých môžete nastavovať tieto vlastnosti:

 • aktivovať, deaktivovať antivír
 • aktivovať, deaktivovať antiSPAM
 • možnosť nastaviť, či si želáte modifikovať predmet správy v prípade ak ide o SPAM, a takisto definovať presný text, ktorý sa má vložiť do predmetu, ak ide o SPAM - default to je *****SPAM*****
 • definovať 3 bodové úrovne - defualt 1,5; 5; 10 bodov
 • viesť WHITELIST - zoznam príjemcov, na ktorých nebudú uplatňované antiSPAM/antivír filtre
 • viesť BLACKLIST - zoznam príjemcov, od ktorých server nebude prijímať poštu

S takýmto prístupom môžete nastaviť AntiSPAM riešenie presne podľa vašich požiadaviek a na vašu mieru - napr. niektoré schránky budete chcieť obmedzovať restriktívnejšie iné menej.

Riešenie od nás Vám dáva najširšie možnosti v nastavení poštového systému v boji proti SPAMu.