Jazyková verzia

Overenie domény

overiť, či je doména voľná

Hlavné menu

Rýchla navigácia

kde som: úvod > nápoveda > kategória e-maily > Nastavenie emailového klienta Mozilla Thunderbird

Nastavenie emailového klienta Mozilla Thunderbird

Pre posielanie a príjem pošty prostredníctvom nášho servera musíte nastaviť svoj program na prácu s poštou.

Informácia:
V tomto návode pre nastavenie pošty je použitá ukážková doména domena.sk
Všade kde je použitý názov domena.sk používajte vlastnú doménu, ktorú máte u nás objednanú.
V návode je popísaný postup pre preberanie pošty cez protokol POP3, nastavenie pre protokol IMAP je analogické.

Parametre potrebné pre nastavenie

  • Server pre príjem pošty (incoming mail POP3): mail.domena.sk
    (Namiesto mena "domena.sk" použite skutočný názov Vašej domény, ktorú ste si u nás predtým registrovali.)
  • (POP3S/IMAPS server: mail.euronet.sk)
  • Server pre odosielanie pošty (outgoing mail SMTP): smtp.domena.sk.
  • (SMTPS server: smtp.euronet.sk)
  • Meno (názov konta, username): prístupové meno k poštovej schránke
  • Heslo (password): prístupové heslo k poštovej schránke

Spustite program Mozilla Thunderbird.

Nový poštový účet vytvoríte cez horné súborové menu Súbor -> Nový objekt -> Účet..., alebo Nástroje -> Nastavenie účtov... kde vyberiete možnosť Pridať účet... Otvorí sa nasledujúce okno.

Z možností vyberte Poštový účet a kliknite na tlačítko Ďalej >

V nasledujúcom okne vyplňte údaje
Vaše meno: napr. Meno Priezvisko (bude sa zobrazovať príjemcovi Vami odoslanej pošty)
E-mailová adresa: mrkvicka@domena.sk
a kliknite na tlačítko Ďalej >.

V ďaľšom okne vyberte typ servera POP a vyplňte
Server pre príjem pošty: mail.domena.sk
Server pre odosielanie pošty: smtp.domena.sk
Potvrdíte kliknutím na tlačítko Ďalej >.

V okne Používateľské mená vyplňte prihlasovacie mená
Používateľské meno pre príjem pošty: prístupové meno k poštovej schránke
Používateľské meno pre odosielanie pošty: prístupové meno k SMTP kontu (rovnaké ako pre poštovú schránku)
Klikneme na tlačítko Ďalej >.

V predposlednom okne definujete Meno účtu: ktorý má len informatívny charakter. Môžete si zvoliť napr. podľa názvu e-mail adresy, "Osobná pošta", "Práca", "Domov" atď.
Pokračujte kliknutím na tlačítko Ďalej >.

Posledné okno obsahuje sumárne informácia o novo vytvorenom poštovom účte.
Celého sprievodcu ukončíme potvrdením na tlačítko Dokončiť.

Poštový klient Mozilla Thunderbird nevyžaduje počas sprievodcu konfiguráciou zadávanie prihlasovacieho hesla ku kontám. Namiesto toho Vás pri prvom prístupe ku kontu (či už POP3 alebo SMTP) vyzve k zadaniu prihlasovacieho hesla, pričom Vám ponúkne možnosť toto heslo uložiť.

Konfigurácia je hotová. Poštový klient je nastavený pre preberanie a odosielanie pošty.