Jazyková verzia

Overenie domény

overiť, či je doména voľná

Hlavné menu

Rýchla navigácia

kde som: úvod > nápoveda > kategória e-maily > Filtrovanie SPAMu v email klientovi MS Outlook Express

Filtrovanie SPAMu v email klientovi MS Outlook Express

V ďaľšej časti bude vysvetlené akým spôsobom je možné filtrovať správy označené ako SPAM v poštových klientoch.

Informácia:
V tomto návode bude popísané ako správy označené ako *****SPAM***** presúvať do priečinka "SPAM" na základe označenia v predmete správy.

Spustite program Outlook Express.

Správy označené ako SPAM budeme presúvať do priečinka SPAM, ktorý si musíme najskôr vytvoriť. Priečinok vytvoríme ce horné súborové menu Súbor - Pričinok - Nový...

Ako Názov priečinka uvedieme napr. SPAM, potvrdíme OK.

Následne môžeme vytvoriť samotný filter správ na SPAM.

V hornom súborovom menu vyberte položku Nástroje - Pravidlá pre správy - Pošta

Zobrazí sa nové okno 'Nové pravidlo pre poštu'.

Vyplníme nasledovne:

1. Vyberte podmienky pre pravidlo: vyberieme "Ak riadok Predmet obsahuje špecifické slová"

2. Vyberte akcie pre pravidlo: vyberieme "Premiestniť do zadaného priečinka"

(Poznámka: zmenou akcie na Odstrániť nastavíte aby sa správy nesťahovali do Vášho počítača, ale sa mazali priamo na serveri)

3. Popis pravidla: text "obsahuje špecifické slová" je zvýraznený, môžeme naň kliknúť. Po kliknutí sa zobrazí okno:

Do políčka Zadajte špecifické slová... vložte text *****SPAM***** a kliknite na tlačítko Pridať, potvrďte OK.

Text "Premiestniť do zadaného priečinka" v predchádzajúcom okne je zvýraznený, môžeme naň kliknúť. Po kliknutí sa otvorí okno, v ktorom vyberieme priečinok SPAM, ktorý sme vytvorili v predchádzajúcom kroku.

Hotové pravidlo vyzerá názorne:

Pravidlo potvrdíme kliknutím na tlačítko OK. Odteraz sa bude toto pravidlo aplikovať na správy, ktoré budete sťahovať zo svojho konta a správy označené ako *****SPAM***** sa budú presúvať do priečínka SPAM.