Jazyková verzia

Overenie domény

overiť, či je doména voľná

Hlavné menu

Čo je systémový identifikátor - ID?

Systémový identifikátor (ID) predstavuje jednotný spôsob prihlasovania sa k službám ovládací panel, objednávka atď.
Systémový identifikátor Vám umožní spravovať viacero domén súčasne, objednávať nové služby pod spoločnou identitou a iné.


Aké sú výhody používania ID?

Tým, že sa na našej stránke, alebo v ovládacom paneli prihlásite pod ID získavate:

  • možnosť spravovať viacero domén – skupina domén pod spoločnou správou. Po prihlásení do ovládacieho panelu Vám systém ponúkne zoznam domén, ktoré sú pod správou ID. Jednoduchým výberom zvolíte doménu a služby spravujte individuálne pre zvolenú doménu. Kedykoľvek si môžete z Vášho zoznamu domén vybrať inú doménu a spravovať j.
  • možnosť použiť aj starý spôsob prihlasovania – pokiaľ doména patrí pod správu určitého ID je možnosť používať systém aj starým spôsobom. Do ovládacieho panelu sa môžete prihlasovať aj pod doménou.
  • viacúrovňová správa služieb - správca ID má možnosť z ovládacieho panelu individuálne pridelovať prihlasovacie údaje pre jednotlivé domény, pričom prihlasovacie údaje sú na sebe nezávislé.
    Týmto systémom sa zavádza dvoj-úrovňová správa služieb - na úrovni ID a na úrovni domény.
  • prispôsobená objednávka služieb – už nemusíte nanovo vypĺňať potrebné údaje pri objednávke služieb. Všetky kontaktné, fakturačné údaje sú získané zo systému a objednávka služieb sa tým zjednoduší.
  • systém zliav – pri objednávke je automaticky započítaná zľava, ktorá je vedená pri konkrétnom ID.

Ako je spomenuté vyššie, pod ID je možné spravovať viacero domén s ich jednotlivými variantami. Doména sa môže pod správu ID dostať dvoma spôsobmi.

Prvou možnosťou je prebranie správy domény pod ID. Preberanie je realizované cez ovládací panel daného ID. Viac o tom je popísané nižšie.

Druhou možnosťou ako sa môže doména dostať pod správu ID je objednávka novej domény, pričom objednávka je vyplnená po prihlásení sa do systému cez ID. Nová doména bude automaticky patriť pod správu ID pod ktorým bola objednávka vyplnená.


Akým spôsobom sa dá získať nový identifikátor - ID?

Existujú dve možnosti ako získať ID.

  • volná registrácia na našej stránke
  • vytvorenie ID z ovládacieho panelu.

Aktivovanie z ovládacieho panelu
V ovládacom paneli musíte byť prihlásení pod doménou, ktorá nie je pod správou žiadneho ID. V ľavom menu sa nachádza odkaz 'vytvoriť ID'. Po kliknutí na odkaz Vám systém ponúkne vytovrenie nového ID. Názov ID si môžete definovať sami (sú povolené veľké, malé písmená a-z, A-Z, číslice 0-9 a pomlčka '-'). Ostáva zvoliť si heslo nového ID.
Po potvrdení je nový identifikátor okamžite vytvorený a funkčný.
Pod správou novo vytvoreného ID sa už nachádza aj doména, z ktorej bolo realizované vytvorenie ID.

Po prihlásení pod novým ID máte možnosť ihneď využívať všetky nové vlastnosti, ktoré ID zavádza, ako napr. preberať domény pod spoločnú správu, realizovať prispôsobené objednávky a iné.


Ako prebieha preberanie domény pod správu ID?

Preberanie domény pod správu ID sa realizuje z ovládacieho panelu. V ovládacom paneli musíte byť prihlásení pod ID, pod ktorého správu chcete doménu prebrať.

V ľavom menu ovládacieho panela sa nachádza odkaz 'prebrať doménu pod ID'.
Po kliknutí na odkaz Vás systém vyzve na zadanie domény, ktorú chcete prebrať pod správu a aktuálne prihlasovacie heslo domény pre vstup do ovládacieho panelu.

Preberanie domény je bezpečnostne dvojstranne ošetrené. Po odoslaní požiadavky totiž systém kontaktuje správcu preberanej domény e-mail žiadosťou na jeho administratívnu e-mail adresu. V žiadosti sa nachádza potvrdujúca URL adresa, na ktorú keď správca klikne potvrdí celý presun domény pod správu žiadajúceho ID.

Správca ID je o realizovanom presune informovaný e-mailom na administratívnu adresu ID.
Po prebratí správy domény sa táto doména zobrazuje v zozname spravovaných domén daného ID.

Zavedením týchto vlastností chceme vyjsť v ústrety klientom, ktorí prostredníctvom našej firmy spravujú viacero domén.
Veríme, že tieto zmeny prispejú k pohodlnejšej administrácii služieb.

team pracovníkov
EuroNET Slovakia s.r.o.
www.euronet.sk