Jazyková verzia

Overenie domény

overiť, či je doména voľná

Hlavné menu

Rýchla navigácia
kde som: úvod > nápoveda > kategória prevádzka webstránok (webhosting) > Odosielanie emailov zo skriptov na našich serveroch s Windows 2008R2

Odosielanie emailov zo skriptov na našich serveroch s Windows 2008 R2

Pozn: Komponenty CDONTS, JMail, SMTPsvg.Mailer a OCXMAIL už viac nie sú našimi servermi podporované.

Ak používate spôsob odosielania e-mailov pomocou SMTP Autentifikácie, doporučujeme nepoužívať Vaše e-mailové konto,
ale vytvoriť nové konto, ktoré bude určené na odosielanie e-mailových správ zo skriptov. Vytvoriť nové e-mailové konto
môžete na našich stránkach v klientskej zóne v časti "E-mail účty".

System.Net.Mail - ASP.NET

<% @Page Language="C#" %>
<% @Import Namespace="System.Net.Mail" %>
<%
MailMessage message = new MailMessage();
message.From = new MailAddress("nieco@domena.sk");
message.To.Add(new MailAddress("nieco@domena.sk"));
message.CC.Add(new MailAddress("nieco@domena.sk"));
message.Subject = "Testovací e-mail";
message.Body = "Tojo je testovací e-mail...";
SmtpClient client = new SmtpClient();
client.Send(message);
%>

System.Net.Mail - SMTP Autentifikácia - ASP.NET

Ak chcete použiť pri tomto spôsobe SMTP autentifikáciu, je potrebné pridať nasledujúci
kód do súboru web.config: (nepovinné)

<system.net>
<mailSettings>
<smtp from="nieco@domena.sk" deliveryMethod="Network">
<network host="smtp.euronet.sk" port="25" userName="vas_login" password="vase_heslo" defaultCredentials="false" />
</smtp>
</mailSettings>
</system.net>

System.Web.Mail - SMTP Autentifikácia - ASP.NET

<% @Page Language="C#" %>
<% @Import Namespace="System.Web.Mail" %>
<%
String sch = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"; MailMessage message = new MailMessage();
message.BodyFormat = MailFormat.Html;
message.From = "nieco@domena.sk";
message.To = "nieco@domena.sk";
message.Subject = "Testovací e-mail";
message.Body = "Tojo je testovací e-mail...";
message.Fields.Add(sch + "sendusing", 2);
message.Fields.Add(sch + "smtpauthenticate", "1");
message.Fields.Add(sch + "sendusername", "vas_login");
message.Fields.Add(sch + "sendpassword", "vase_heslo");
SmtpMail.SmtpServer = "smtp.euronet.sk";
SmtpMail.Send(message);
%>

CDOSYS - SMTP Autentifikácia - ASP

<%
sch = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
Set cdoConfig = Server.CreateObject("CDO.Configuration")
cdoConfig.Fields.Item(sch & "sendusing") = 2
cdoConfig.Fields.Item(sch & "smtpauthenticate") = 1
cdoConfig.Fields.Item(sch & "sendusername") = "vas_login"
cdoConfig.Fields.Item(sch & "sendpassword") = "vase_heslo"
cdoConfig.Fields.Item(sch & "smtpserver") = "smtp.euronet.sk"
cdoConfig.Fields.update
Set cdoMessage = Server.CreateObject("CDO.Message")
Set cdoMessage.Configuration = cdoConfig
cdoMessage.BodyPart.Charset = "utf-8"
cdoMessage.From = "nieco@domena.sk"
cdoMessage.To = "nieco@domena.sk"
cdoMessage.Subject = "Testovací e-mail"
cdoMessage.TextBody = "Tojo je testovací e-mail..."
cdoMessage.Send
Set cdoMessage = Nothing
Set cdoConfig = Nothing
%>