Jazyková verzia

Overenie domény

overiť, či je doména voľná

Hlavné menu

Rýchla navigácia
kde som: úvod > nápoveda > kategória prevádzka webstránok (webhosting) > Odosielanie formulárov na email - win. komponenty

POZOR, TENTO NÁVOD NEPLATÍ PRE NOVÉ SERVERY WINDOWS 2008 R2 Odosielanie formulárov na email - windows komponenty JMAIL a OCXMAIL

Pozor, toto platí len pre varianty profesional a extra, ktoré sú u nás hosťované na platforme Windows 2000.

JMAIL

<%
Set JMail = Server.CreateObject ("JMail.SMTPMail")

' SMTP server
JMail.ServerAddress = "win.euronet.sk"

' Odosielatel
JMail.Sender = "nieco@domena.sk"

' Predmet spravy
JMail.Subject = "Here you go..."

' Prijemca
JMail.AddRecipient "nieco@domena.sk"

' Text spravy
JMail.Body = "Here you go. Your request has been approved" &_
"and the program is attached to this message"

' Priorita
' 1 - vysoka
' 3 - normalna
' 5 - nizka

JMail.Priority = 1
JMail.AddHeader "Originating-IP", Request.ServerVariables ("REMOTE_ADDR")

' Send it...
JMail.Execute
%>OCXMAIL

<%
' Formulacia majlu m1 = "Text" & vbCrLf
m1 = m1 & "Pokracovanie" & vbCrLf
m1 = m1 & "Koniec textu" & vbCrLf

' Volanie komponenty
set Mailer = Server.CreateObject ("ASPMail.ASPMailctrl.1")

' odosielatel
sender = "nieco@domena.sk"

' prijemca
Recipient = "nieco@domena.sk"

' predmet
Subject = "Predmet zpravy"

' Telo spravy
Message = M1

' Smtp server
mailserver = "win.euronet.sk"
result = Mailer.SendMail(mailserver, recipient, sender, subject, message)
%>