Jazyková verzia

Overenie domény

overiť, či je doména voľná

Hlavné menu

Rýchla navigácia
kde som: úvod > nápoveda > kategória prevádzka webstránok (webhosting) > Postup inštalácie Quick.Cart

Postup inštalácie Quick.Cart na serveroch EURONETu

 • 1. Tento produkt nájdeme na stránkach www.opensolution.org/download/. Zo sekcie Download stiahneme a uložíme najnovšiu bezplatnú verziu, súbor Quick.Cart_v4.2.zip. Stiahnutý súbor rozbalíme a cez FTP pripojenie ho skopírujeme na server.
 • 2. Stiahneme a uložíme aj slovenskú lokalizáciu, súbor sk_v4.2.zip. Tento súbor nájdeme v sekcií www.opensolution.org/download/Quick.Cart/translations/.
 • 3. Vytvoríme kópiu súboru lang_en.php v adresári /config. Kópiu súboru premenujeme na lang_sk.php (v adresári /config sa budú teraz nachádzať 4 súbory: general.php, lang_en.php, lang_pl.php a lang_sk.php).
 • 4. Pre nasledujúce adresáre, ich podadresáre a súbory nastavíme pomocou FTP klienta prístupové práva na čítanie a zápis (777).
 • /files,
 • /db,
 • /config,
 • /lang,
Nastavenie prístupových práv:
 • Vo väčšine FTP klientov môžeme nastaviť prístupové práva kliknutím pravého tlačidla na daný súbor alebo priečinok a zvolením možnosti vlastnosti. Zobrazí sa nám dialóg, v ktorom zaškrtneme a potvrdíme požadované prístupové práva.
 • 5. Teraz zmeníme heslo do administrátorskej časti systému. Otvoríme súbor general.php v adresári /config a vyhľadáme sekciu Administrator login and password, kde nastavíme premennú $config['pass'], teda prihlasovacie heslo (doporučujeme aspoň 8 znakov pozostávajúcich z veľkých a malých písmen, čísiel a rôznych znakov). Nakoniec súbor general.php uložíme.


 • 6. Pre správnu funkčnosť slovenskej lokalizácie je najskôr potrebné vytvoriť túto lokalizáciu v administrátorskej časti systému. Do webového prehliadača zadáme adresu www.vasa_domena.sk/admin a prihlásime sa.
 • Preklikáme sa do sekcie Languages -> New Languages (jazyky -> nové jazyky), vyplníme všetky položky podobne ako sú nižšie na obrázku a klikneme na tlačidlo save (uložiť).


 • 7. Teraz môžeme súbor sk_v4.2.zip rozbalíť a cez FTP pripojenie skopírovať a nahradiť na server do adresára /lang.
 • 8. Znovu otvoríme súbor general.php v adresári /config a vyhľadáme sekciu Default Language (predvolený jazyk) a hodnotu premennej $config['default_lang'] prepíšeme na sk podobne ako je tomu na obrázku nižšie.


 • 9. Posledným krokom bude pridanie krátkeho kódu pre zmenu lokalizácie v php. Otvoríme súbor lang_sk.php v adresári /config a pridáme riadok setlocale( LC_CTYPE, 'sk_SK' ); - viď obrázok nižšie. Súbor lang_sk.php uložíme.


 • 10. Quick.Cart je nainštalovaný. Ďalšie nastavenia sa vykonávajú po prihlásení do administrátorskej časti na adrese www.vasa_domena.sk/admin. Na obrázku je zobrazená úvodná stránka nášho nového e-shopu.
Poznámka:
 • Po vykonaní všetkých potrebných nastavení v administrátorskej časti odporúčame z bezpečnostných dôvodov odobrať prístupové práva pre zápis adresáru /config.