Jazyková verzia

Overenie domény

overiť, či je doména voľná

Hlavné menu

Rýchla navigácia
kde som: úvod > nápoveda > kategória prevádzka webstránok (webhosting) > Postup inštalácie CMS Drupal 6.x

Postup inštalácie CMS Drupal 6.x na serveroch EURONETu

Drupal v7.x:
Doporučujeme prejsť na poslednú verziu Drupal 7.x. Nápovedu k inštalácií Drupal v7.x nájdete tu.
 • 1. Najskôr si stiahneme CMS Drupal zo stránok drupal.org/project/drupal. Tento návod je určený pre verziu 6.20.
 • 2. Stiahnutý súbor rozbalíme a cez FTP pripojenie skopírujeme na server.
 • 3. Taktiež si stiahneme aj slovenskú lokalizáciu pre verziu 6.x zo stránok http://localize.drupal.org/translate/languages/sk, súbor drupal-6.20sk.po.
  Pozn.: slovenskú lokalizáciu nastavíme až po nainštalovaní Drupalu.
 • 4. Drupal je potrebné nainštalovať v predvolenom jazyku - v angličtine. Vo webovom prehliadači otvoríme stránku servera kde sme Drupal rozbalili a klikneme na tlačidlo Install Drupal In English.


 • 5. Zobrazí sa nám požiadavka, aby sme na serveri vytvorili súbor settings.php v adresári sites/default/. V tomto adresári existuje súbor s názvom default.settings.php, ktorý obsahuje predvolenú konfiguráciu Drupalu. Tento súbor prekopírujeme z FTP servera na náš počítač, premenujeme ho na settings.php a naspäť ho zkopírujeme na server.
 • 6. Súboru settings.php nastavíme pomocou FTP klienta prístupové práva na čítanie a zápis.
 • 7. Vrátime sa do prehliadača a klikneme na odkaz s názvom try again (skúsiť znova).
Nastavenie prístupových práv:
 • Vo väčšine FTP klientov môžeme nastaviť prístupové práva kliknutím pravého tlačidla na daný súbor alebo priečinok a zvolením možnosti vlastnosti. Zobrazí sa nám dialóg, v ktorom zaškrtneme a potvrdíme požadované prístupové práva.
Poznámka:
 • Pre prevádzkovanie CMS Drupal v6.x na našich serveroch doporučujeme minimálne webhostingový program Optimal a zvýšiť hodnoty php premennej memory_limit minimálne na 64MB.
 • Tieto nastavenia sa vykonávajú po prihlásení sa do klientskej zóny v sekcí Nastavenie PHP. Zmeny týchto nastavení sa prejavia najneskôr do 2 hodín.
 • Pre prevádzku Drupalu 6.x na našich serveroch nie je potrebné vypínať v PHP "safe_mode" a to aj napriek tomu, že je to uvádzané v odporúčaných nastaveniach. Naše servery sú totiž špeciálne prispôsobené na prevádzku rôznych cms systémov, pričom webový server spúšťa PHP skripty priamo pod užívateľským kontom danej domény, pod ktorým boli súbory nakopírované aj cez FTP.


 • 8. Cez webový prehliadač sa prihlásime do klientskej zóny. V sekcí MySQL databáza vytvoríme databázu pre Drupal. Podobne ako na obrázku nižšie vyplníme všetky potrebné údaje pre nastavenie databázy MySQL a klikneme na tlačidlo Save and Continue (uložiť a pokračovať).


 • 9. Z dôvodu zabezpečenia je potrebné nastaviť súboru settings.php prístupové práva iba na čítanie. Môžeme tak urobiť pomocou FTP klienta.
 • 10. Na záver inštalácie ešte vyplníme potrebné údaje ako sú názov webstránky (site name), e-mail (Site e-mail address), administrátorské údaje a nastavenie časového pásma (Default Time Zone). Po vyplnení všetkých potrebných údajov klikneme na tlačidlo Save and Continue (uložiť a pokračovať).
Clean URLs alebo "Čisté url":
Ako vidieť na obrázku nižšie, predvolená hodnota pre Clean Urls je nastavená na Enabled, teda čisté url sú zapnuté. Aby však toto nastavenie fungovalo správne, je potrebné v klientskej zóne aktivovať modul súbory .htaccess.


 • 11. Týmto sme nainštalovali CMS systém Drupal. Teraz môžeme doinštalovať slovenskú lokalizáciu. Klikneme na odkaz your new site (váš nový web) a prihlásime sa do Drupalu.


 • 12. Preklikáme sa do sekcie Administrer -> Modules a zaškrtnutím políčok aktivujeme modul Content Translation a modul Locale. Zmeny potvrdíme tlačidlom Save and Continue (uložiť apokračovať).


 • 13. Teraz sa preklikáme do sekcie Administrer -> Site Building -> Translate Interface a klikneme na odkaz Import.
 • 14. Klikneme na tlačidlo Browse a vyberieme súbor slovenčiny, ktorý sme stiahli na začiatku tohto návodu (súbor drupal-6.20sk.po). Z rozbaľovacieho menu Import into vyberiem podobne ako na obrázku jazyk Slovak (Slovenčina) a klikneme na tlačilo Import.


 • 15. Slovenskú lokalizáciu sme úspešne nainštalovali, pozri obrázok nižšie.


 • 16. Na záver je potrebné nastaviť slovenskú lokalizáciu ako predvolenú pre Drupal. Preklikáme sa do sekcie Administrer -> Languages a zaškrtneme políčko Default podobne ako je na obrázku. Zmeny potvrdíme tlačidlom Save Configuration (uložiť konfiguráciu).


 • 17. Týmto sa nám Drupal zobrazuje už v slovenskej lokalizácií a je pripravený na používanie...