icon

Nahrať súbory a archívy

Späť (accesskey b)   Odoslať (accesskey v)

Nahrať do adresára: Zoznam

Súbory
Tu zadané súbory budú prenesené na FTP server.

Archívy (zip, tar, tgz, gz)
Tu zadané archívy budú rozbalené a súbory vovnútri budú prenesené na FTP server.Obmedzenia:
  • Maximálna veľkosť jedného súboru je obmedzená na 65536 kB a v PHP na 64M
  • Maximálny čas vykonávania je 120 sekúnd
  • Režim FTP prenosu (ASCII alebo BINARY) bude automaticky nastavený podľa koncovky
  • Pokiaľ cieľový súbor existuje, bude prepísaný

Prevádzkované na net2ftp - a web based FTP client